Okenní kliky

Secustik® – okenní klika se slyšitelnou výhodou v oblasti bezpečnosti

Okenní kliky Secustik® obsahují patentovaný zavírací mechanismus coby integrovanou základní pojistku. Ta ztěžuje neoprávněné posunutí okenního kování zvenčí. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom funguje jako „mechanická dioda“. Sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale zároveň blokuje kliku, jestliže se někdo pokusí manipulovat s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování.

Při otočení kliky Secustik® o 180° ze zavírací polohy do polohy vyklopeno zaklapne samozajišťovací zavírací mechanismus s přesným kliknutím v různých polohách kliky. Tento zvuk typický pro kliky Secustik®představuje slyšitelnou výhodu, která se stará o větší bezpečnost okna.

    

Evropský patent EP 1 121 501
Secustik®

Norma DIN EN 13126-3 pro okenní kliky

Evropská norma DIN EN 13126 se skládá z 19 dílů. Zabývá se kováními pro okna a balkonové dveře. Část 3 této řady norem byla kompletně přepracována (vydání z února 2012). Definuje pomocí 9timístného klasifikačního klíče požadavky a testovací postupy pro ovládací kliky, zvláště pro otevírací a sklopné kování, otočné a sklápěcí kování a otočné kování.

Na prvním místě klasifikačního klíče byly s ohledem na různé úrovně kvality v Evropě zavedeny dvě užitné kategorie, přičemž ta vyšší –třída 2 – odpovídá známým a osvědčeným vlastnostem výrobků dosavadních okenních klik RAL. Kromě toho na sedmém místě definuje tři třídy zabezpečení uzamykatelných okenních klik. Byla vytvořena podle požadavků evropské normy pro zamezení vniknutí DIN EN 1627.

Na rozměry okenních klik nestanovuje evropská norma žádné požadavky. Ty jsou stanoveny v normě DIN 18267 (např. čtyřhran □ 7 mm, rozteč šroubového spoje 43 mm).