Plastová okna a dveře

Profil EFORTE


Stavební hloubka
84 mm

Počet komor
6

Tepelná izolace okna
Uw = 0.75 W/m2K

Standardní zasklení
Ug = 0.5 W/m2K vyplněné argonem

Teplý rámeček
SSP

Zasklení
o tloušťce až 56 mm pro velmi silná tepelně izolační nebo zvukotěsná skla

 •  Součinitel prostupu tepla

  Uw = 0,75 W/(m2.K) – okno se sklem Ug=0,5 W/m2.K a s rámečkem Swisspacer Advanced

  Uw = 0,79 W/(m2.K) – okno se sklem Ug=0,5 W/m2.K a s rámečkem z nerezové oceli

  Uw = 0,89 W/(m2.K) – okno se sklem Ug=0,7 W/m2.K a s rámečkem Swisspacer Advanced

  Uw = 0,92 W/(m2.K) – okno se sklem Ug=0,7 W/m2.K a s rámečkem z nerezové oceli

 • Uzavřená ocelová výstuha v rámu

  Ocelová výstuha v křídle

  Rovné křídlo

  Nový systém těsnění: vedle tří průběžných těsnění zajišťuje ještě lepší tepelnou izolaci i těsnění v zasklívací drážce.

  Vnitřní dvoupatková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání

  Výška drážky pro zasklení 25 mm pro omezení tvorby kondenzace na okně

  Použití speciální technologie lepení zasklení umožňuje realizaci oken až do výšky 2,60 m

  Zvuková izolace až 47 dB (třída 5)

  Štíhlý profil s úzkou pohledovou výškou 120 mm a zkosením 20° pro dobrý odvod vody

  40 různých barev fólií

  Bezolovnatý profil

 • Tepelně izolační dvojskla

  Tepelně izolační dvojskla jsou složena ze dvou tabulí plochého skla, přičemž na jedné z nich je nanesen povlak z různých vrstev kovu a kovových oxidů.

  Izolační dvojskla s tímto povlakem dokážou odrážet infračervené paprsky na velké vlnové délce zpět do místnosti, čímž se minimalizuje únik tepla. Sklo s pokovenou vrstvou je vyráběno nanášením tenkého kovového povlaku pomocí katodového rozprašování na čiré sklo ve vakuovém prostoru.

   

   

  Tepelně izolační trojskla

  Tepelně izolační trojskla jsou složena ze tří tabulí plochého skla, přičemž na vnější a vnitřní tabuli je nanesen povlak z různých vrstev kovu a kovových oxidů (povlaky standardně umístěny na pozicích 2 a 5).

  Izolační trojskla jsou tak díky maximální izolaci před tepelnými úniky a díky vysokému solárnímu faktoru, který zaručí optimální příjem tepla zvenčí. Tepelně izolační trojskla jsou tak ideálním pro zasklení nízkoenergetických a pasivních domů.

   

   

  Protihluková výplň s monolitickým sklem

  Tato protihluková výplň oken je složena ze dvou, příp. tří skel různé síly a meziskelního prostoru. Správným navržením síly jednotlivých monolitických skel a určením velikosti meziskelního prostoru lze velmi účinně odbourat nadměrný hluk v místnosti (asymetrické zasklení).

  Protihlukové výplně samozřejmě zcela splňují parametry tepelně izolačního dvojskla, zároveň se však výrazně snižuje hluk v obytných i komerčních budovách, který přichází z vnějšku.

   

  Ornamentní skla

   

   

  Protihluková výplň s vrstveným sklem

  U tohoto protihlukového skla je použito sklo, které je složeno ze dvou tabulí skla, která jsou spojena jednou nebo více PVB fóliemi. Tato PVB fólie působí jako tlumič hluku mezi tabulemi skla a účinně tak zabraňuje pronikání hluku do místnosti. Nejlepších akustických vlastností dosáhneme, použijeme-li tzv. asymetrické izolační zasklení (skla různé síly se správně navrženou velikostí meziskelního prostoru).

  Protihlukové sklo s PVB fólií je rovněž díky PVB fólii sklem bezpečnostním zabraňujícím např. propadnutí, vloupání atd. Ideálně tedy kombinuje akustické vlastnosti s mechanickou odolností.

   

  Protisluneční výplň se sklem probarveným ve hmotě

  Skla probarvená ve hmotě jsou plavená skla, která se vyrábějí stejným způsobem, jako sklo float. Tato skla se vyznačují vysokou absorpcí sluneční energie. Izolační skla jsou pak tvořena jednou tabulí protislunečního skla probarveného ve hmotě a druhou tabulí buď skla float, příp. skla s nizkoemisivní pokovenou vrstvou. Toto sklo lze použít všude tam, kde se používá standardní čiré sklo float (stavebnictví, fasády, dekorace, interiéry atd.).

  Díky absorpci sluneční energie se sklo značně zahřívá, a proto se doporučuje v závislosti na umístění sklo tepelně vytvrdit.

   

  Protisluneční výplň s reflexní vrstvou

  Protisluneční sklo s reflexní vrstvou (tzv. tvrdou vrstvou pokovení) se vyrábí nanášením kovového povlaku buď na sklo float, příp. na sklo probarvené ve hmotě, a to již během zpracování skla na lince na výrobu plaveného skla. Taková aplikace má pak za následek, že kovový povlak je plně integrován do povrchu skla, je odolný proti povětrnostním vlivům a zachovává si své protisluneční vlastnosti.

  Kovový povlak může být u těchto skel umístěn jak na pozici 1, tak i 2. Použití tohoto skla je mnohostranné, od kancelářských budov až po obytné budovy, zimní zahrady atd.

   

  Protisluneční výplň s pokovenou vrstvou Low E

  Protisluneční sklo s pokovenou vrstvou Low E (tzv. měkkou vrstvou) se vyrábí magnetickým nanášením příslušné vrstvy vzácných kovů na jednu stranu skla float, nebo skla probarveného ve hmotě.

  Vzhledem k tomu, že tato vrstva není odolná proti povětrnostním vlivům, ani mechanickému poškození, lze tento typ skla použít toliko v izolačním skle, a to buď na pozici 2, popřípadě 3. Tato vrstva zároveň kombinuje funkci protislunečního skla a skla s nízkoemisivním pokovením. V praxi to znamená, že v izolačním skle již dále není použito další sklo s pokovenou vrstvou, která by zabraňovala úniku tepla z místnosti.

   

  Protisluneční výplň s integrovanou meziskelní žaluzií

  Novinkou v nabídce izolačních skel je integrovaná (meziskelní) žaluzie s neomezenou životností. Integrovaná meziskelní žaluzie v izolačním skle je perfektním řešením pro vytvoření rovnováhy mezi funkčností světelné regulace a příjemné atmosféry daného prostředí.

  V případě systému ScreenLine® je zastiňovací prvek (žaluzie, plisovaná roleta nebo svinovací roleta) uzavřen mezi dvěma skleněnými tabulemi. Pohyb zastiňovacího prvku, ať již u manuálních nebo automatizovaných systémů, neovlivní izolační vlastnosti izolačního dvojskla a probíhá tedy ve zcela utěsněném prostředí. Magnetické komponenty mají téměř neomezenou životnost, protože ztráta magnetických vlastností činí cca 2% za 100 let.

   

  Proč žaluzie ScreenLine®?

  • Vynikající regulace intenzity světla a tepelného záření
  • Velmi estetická varianta zatemnění oken
  • Snižují teplotu v místnosti v letních měsících (lépe než klasické žaluzie)
  • Neusazuje se na nich prach - není nutné je čistit
  • Nulové riziko poškození
  • Bez nutnosti údržby
  • Odolné komponenty - dlouhá životnost
  • Bez nutnosti vrtání do profilů okna
  • Snadné mytí skla (nepřekáží napínací struny a horní profil)
  • Díky magnetickému ovládání nemůže dojít k úniku plynu ze skla
  • Větší prosklená plocha okna (oproti roletám)

   

  Bezpečnostní výplň z vrstveného skla

  Bezpečnostní výplně z vrstveného skla VSG se skládají minimálně ze dvou skleněných tabulí různé síly, které jsou vzájemně spojené celým svým povrchem mezivrstvou. Jako mezivrstvu lze použít fólie z polyvinylbutyralu (PVB) nebo etylenvinylacetátu (EVA). Bezpečnostní výplně z vrstveného skla poskytují větší počáteční odolnost vůči namáhání než obyčejné sklo float. Při rozbití zůstávají jednotlivé úlomky skla vcelku a jsou drženy meziskelní fólií. U vrstvených skel používáme speciální značení, které nám udává sílu skleněných tabulí, jejich počet a sílu meziskelní fólie (např. pod označením VSG 55.1 se skrývá vrstvené sklo složené ze dvou skel float 5mm a meziskelní fólie o síle 0,38mm). Ve všech případech použití bezpečnostní výplně je míra bezpečnosti závislá na kvalitě rámové konstrukce. Síla skleněné tabule/tabulí by měla být navržena s ohledem na skutečnou velikost a zatížení konstrukce.

  Správným navržením bezpečnostní výplně z vrstveného skla lze docílit bezpečnosti ochrany např. proti propadnutí, vloupání, průstřelu atd.

   

  Bezpečnostní tepelně tvrzené sklo

  Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo je sklo, u kterého došlo za pomoci tepelně řízeného procesu ohřevu (nad 600°C) a ochlazení k vyvolání povrchového tlakového napětí. Účelem tohoto procesu je podstatně zvýšit odolnost skla vůči mechanickému a tepelnému namáhání (šokům). Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo se pak díky vnitřnímu pnutí při rozbití rozpadne na velké množství malých neostrých střepů o maximální velikosti 100mm.

  Ve srovnání s obyčejným sklem float má toto bezpečnostní sklo mnohem větší ohybovou tuhost, přibližně pětkrát vyšší odolnost vůči bočnímu rázu, je podstatně odolnější vůči tepelným šokům. Nelze jej ovšem po vytvrzení dále opracovávat (řezatvrtat ani jinak tvarovat). Sklo si nicméně i po procesu tvrzení uchovává světelné a energetické vlastnosti obyčejného skla.

  Tepelně tvrzené sklo je považováno za bezpečnostní sklo splňující požadavky na bezpečnost dle normy ČSN EN 12150. V určitých případech je nutno tepelně tvrzená bezpečnostní skla vrstvit (např. pochozí sklo, schodiště, skleněné zábradlí, světlíky atd.). Ve všech případech použití bezpečnostního zasklení je míra bezpečnosti závislá na kvalitě rámové konstrukce. Síla skleněné tabule/tabulí by měla být navržena s ohledem na skutečnou velikost a zatížení konstrukce.

   

  Vícevrstvé tepelně odolné protipožární sklo

  Protipožární sklo je složené ze dvou nebo více vrstev tvrzeného nebo vrstveného bezpečnostního skla. Meziprostor požárního skla je naplněn průhlednou vložkou, která při požáru začne bobtnat. Tím se maximálně omezuje tepelný tok a jsou chráněny hořlavé materiály umístěné za stěnou. Celková tloušťka požárního skla je určena požadovanou třídou odolnosti proti požáru.

  Podle předpokládaného užití dle ČSN 730810 musí stavební konstrukce splňovat jeden z uvedených mezních stavů nebo jejich kombinaci.

   

  Posuzované mezní stavy:

  • – udává dobu, po kterou neproniknou plameny a plyn do chráněného prostoru, celistvost.
  • EI – udává dobu, po kterou konstrukcí neproniknou plameny a kouř a vzrůst teploty povrchu na chráněné straně nepřekročí limitní hodnotu.
  • EW – udává dobu, po kterou konstrukcí neproniknou plameny a intenzita sálavého toku v chráněném prostoru ve vzdálenosti 1m nepřekročí limitní hodnotu.

  Odolnost požárního skla se udává v minutách s členěním 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min.

 • To, co ze čtyř stěn dělá domov, nejsou jen lidé, se kterými je sdílíme. Je to také souhra mnoha technických aspektů, které každý den zajišťují vyšší bezpečnost, lehkost, světlo a čerstvý vzduch. Protože individuální funkce místností a celkový pocit z místnosti rozhodují o tom, jak dobře se k nám obytný nebo životní prostor skutečně hodí. Okna s integrovanou větrací a zabezpečovací technikou nebo pohony s ovládáním prostřednictvím aplikace tak nechají vznikat komfort, který z místností vytváří prostor pro život: komfort místnosti.

   

   

  Přednosti kování TITAN AF

  • flexibilní integrace do stávajících výrobních procesů
  • zkrácení doby montáže díky mnohostranným vylepšením výrobku
  • promyšlená logistika pro zvýšení efektivity a výnosnosti
  • kvalitní materiály, racionální zpracovatelnost a vysoká funkčnost
  • realizovatelné okenní elementy až do bezpečnostní třídy RC3
  • individuální možnosti uspořádání pro citelně vysoký komfort místností

   

  Křídlové díly kování TITAN AF plast

  Abyste s menším počtem dílů dosáhli více, je zapotřebí kvalita. Ta se u výrobků TITAN skrývá v jedinečných detailech výrobků, jako jsou komfortní hřibový čep a zacvakávací napojovací místo s jemným ozubením. Ale také v každém pracovním kroku, který je díky výrobku TITAN velmi jednoduchý nebo zcela jednoduše odpadá. Chytrá systémová koncepce omezuje logistiku a rychleji vede k úspěchu.

  Převodovka

  Stanovuje s lehkostí nové standardy komfortu a bezpečnosti.

  Moderní převodovky TITAN stanovují s lehkostí nové standardy. V souhře s komfortním hřibovým čepem TITAN jsou stěžejním bodem pro trvale vysoký komfort ovládání a důslednou odolnost proti vloupání – ale také klíčem k výrazně vyšší efektivitě. Protože všechny díly se díky své svorce nezávislé na tolerancích nechají perfektně automaticky přišroubovat a dlouhodobě přesně a pevně sedí.

   

   

   

  Komfortní hřibový čep TITAN

  Automatické vyrovnání tolerancí.

  • plynulé seřízení výšky: automaticky vyrovnává tolerance vůle a změněné podmínky rámu, jako výkyvy teploty, a minimalizuje náročnost nastavení
  • maximální komfort ovládání díky vždy optimálně nastavenému systému uzavírání s lehkým chodem a dlouhou životností
  • efektivní struktura systému s komfortním hřibovým čepem TITAN: menší počet dílů a menší skladové zásoby pro řešení s třídou bezpečnosti do RC2 a vyšší
  • možnost realizace vysoké odolnosti proti vloupání

   

   

  Multifunkční roh: jedna součástka – mnoho výhod.

  Multifunkční roh, který se používá u všech velikostí křídel, je mnohem více než jen rohový převod. Protože spojuje hned několik funkcí v jednom dílu a zajišťuje tak při minimálních skladových zásobách citelně vyšší komfort. Otevírání, vyklápění a zavírání má obzvlášť lehký chod, protože křídlo se velmi brzy nadzvedává a brzdí, aby trvale jemně klouzlo do rámu. Chybné ovládání vyloučeno!

  1. Výklopný uzávěr
  2. Uzávěr
  3. Zvedač křídla
  4. Pojistka chybné manipulace

   

   

   

  Zacvakávací spojovací místo

  Vysoce přesné jemné ozubení.
  Zkracuje dobu montáže tím, že umožňuje obzvlášť lehké a bezpečné napojování dílů – s menší „vůlí“ a ztrátou zdvihu. Provedení RC1 a RC2 lze realizovat bez dodatečného zkracování.

   

   

   

   

   

  Upnutí

  Upnutí nezávislé na tolerancích a s možností automatického šroubování.
  Díky spolehlivému upnutí všech dílů je bez problémů možné šroubování zautomatizovat. Přitom je zaručena trvale pevná poloha dílů kování.

   

   

   

  Výklopné díly

  Vůle křídla vyloučena.

  Výklopné díly TITAN zabraňují nejen u všech velikostí oken deformaci v důsledku nadměrného upnutí nebo „vůle“ křídla, ale nabízejí také možnost dodatečné montáže zvedače křídla.

  • žádná deformace v důsledku nadměrného upnutí nebo vůle křídla u všech velikostí oken
  • možnost dodatečné montáže zvedače křídla pro obzvlášť dlouhou životnost oken s trvale vysokým komfortem ovládání
  • regulovatelné seřízení přítlaku pro vyšší těsnost
  • s integrovaným náběhem a ochranou proti vyzvednutí ve sklopné poloze

   

   

   

  Nůžky

  Lépe přitahují, jemněji brzdí.

  • menší tloušťka balíku nůžek umožňuje větší tolerance
  • optimální přitažení nůžek, aby se i široká křídla zavírala bez námahy
  • vyšší nosnost a vyšší komfort při minimálním opotřebení: kvalitní plastové kluzáky a sériová brzdicí vložka pro jemné klouznutí do sklopné polohy
  • integrovaná pojistka proti přibouchnutí ve sklopné poloze, která současně tlumí doraz
  • uzávěrka ovládání ve sklopné poloze zabraňuje chybnému ovládání

   

   

  Standardní protiplechy

  Již ve standardním provedení nekompromisní.

  • vysoce pevná kombinace materiálu z plastu a oceli pro dosud nedosaženou minimální míru opotřebení
  • optimální přítlačný tlak a vysoký komfort napojení
  • náběh na plastu s obzvlášť lehkým chodem a bez otěru
  • velmi nenáročné na údržbu a dlouhá životnost, s komfortními hřibovými čepy TITAN včetně jejich nastavení výšky a funkce rolničky
  • kvalitní, moderní design
  • s výškou pouze 8 m optimální i při použití u nízkých nebo úzkých oken

   

   

   

  Bezpečnostní protiplechy

  Tak bezpečný, lehce ovladatelný a s dlouhou životností: TITAN je měřítkem všech vlastností.

  Pomocí vysoce pevné kombinace oceli a plastu, výšky pouze 8 mm a použitím velmi jednoduchých vrtacích šablon zvýší bezpečnostní protiplechy TITAN odolnost vašich oken proti vloupání bez problémů na úroveň RC2 – nebo se obzvlášť racionálně vyzbrojte pomocí systémového konceptu TITAN. To vše samozřejmě s minimálním opotřebením, bez jakýchkoliv omezení v oblasti komfortu ovládání a s perfektním designem, který na přání vynikne vaším individuálním logoclipem a posílí tak vaše napojení na zákazníka.

   

   

   

  Balkónová pojistka

  Ochrana před otevřením balkónových a terasových dveří.

  • drží balkónové dveře při zavření v poloze uzavřeno
  • chrání před náhlým otevřením nebo zavřením při průvanu a šetří materiál
  • kratší doba montáže a menší skladové zásoby: standardní protiplech jako rámový díl
  • již ve standardní variantě: zajišťovací díl obzvlášť odolný proti opotřebení s optimalizovanou křivkou náběhu a nastavitelnou zajišťovací silou
  • komfortní varianta: s funkcí uvolnění ve sklopné poloze pro obvykle snadné vyklápění
  • lze použít pro šířky křídla 1401–3000 mm