Jak dlouho vydrží plastová okna? jejich životnost a údržba

Stojíte před výběrem vhodných oken a nejste si jisti, jak dlouho vám ta plastová vydrží? V dnešním článku se zaměříme nejen na životnost plastových okenních rámů, nýbrž také na jejich vhodnou údržbu, aby vám okna sloužila dlouhá léta.

Výběr a životnost plastových oken

Při volbě oken byste měli zohlednit několik klíčových faktorů – především je důležité si zodpovědět, kde budou okna zasazena a jakému mají sloužit účelu. Při volbě materiálu byste například měli zohlednit vlhkost v místnosti – do vlhkých prostor se například dřevěná okna příliš nehodí, jelikož se mohou zkroutit a může dojít k jejich nenávratnému poškození. Dále je pak zapotřebí stanovit si kritéria pro tepelnou izolaci, ochranu před hlukem, ale také parametry bezpečnosti, které chcete, aby vám z nových oken plynuly.

Vlastní životnost pak záleží primárně na tom, jakým způsobem o okna pečujete – je vhodné oknům věnovat alespoň minimální péči a údržbu podle standardů výrobce. Vlastnosti plastových oken za poslední dekádu učinily značný posun, primárně díky tlaku na úsporu tepla.

Při výběru okenních rámů je samozřejmě důležité vzít v potaz i velikost investice, kterou jste ochotni do nových oken vložit. I když vám dřevěná okna vydrží dlouhé dekády, jejich pořizovací částka je ve srovnání s těmi plastovými nesporně vyšší. Díky nízké vstupní investici a moderním technologiím, díky nimž jsou plastová okna současnosti prakticky k nerozeznání od těch ze dřeva, padá proto volba u řady domácností právě na okna z plastu. Plastová okna vám bez problémů vydrží desítky let, je ale dobré vědět, jak se o ně správně starat.

Jak plastová okna udržovat?

O plastová okna není zapotřebí starat se tak často, jako o okna ze dřeva. Přesto byste jim měli věnovat alespoň minimální péči v průběhu roku – především tedy okennímu celoobvodovému kování, které byste měli pravidelně promazávat a seřizovat.

V opačném případě může nastat situace, že okna časem přestanou řádně těsnit, mohou se začít zadrhávat a může tak dojít i k jejich poškození. Zároveň byste měli oknům věnovat chvilku na jaře a na podzim a okna seřídit na zimní či letní režim. U zimního režimu okenní panty utáhnete, aby nedocházelo k průtoku studeného vzduchu a okna vám dobře těsnila. Naopak v letních měsících je záhodno (převážně v panelových budovách ale i jinde), aby celá místnost dýchala. Panty se proto naopak povolují. Vždy byste ovšem u těchto servisních úkonů měli konzultovat technickou dokumentaci výrobce, abyste měli jistotu, že oknům svou péčí spíše neškodíte.

V neposlední řadě je vhodné zvolit si spolehlivého dodavatele, na kterého se můžete obrátit v případě jakýchkoliv potíží. Právě takovou roli plníme my – prohlédněte si naši nabídku plastových oken a zvolte si taková, která vám nejvíce vyhovují.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 7. 6. 2023 17:47