Zobrazit sortiment
Hlavní stránka - Hliníková okna - Zasklení oken

Zasklení hliníkových oken

Izolační skla

Izolační dvojskla tvoří dvě tabule plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými meziskelními distančními profily. Ohýbaný kompozit plastu a nerezi, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Podél celého obvodu spoje skla s distančním rámečkem je organický, trvale plastický tmel, působící proti pronikání vlhkosti a odolný proti UV záření. Tato konstrukce izolačních skel je odolná jak mechanickému namáhání jako je tlak, nárazy větru, vibrace, UV záření. Aby izolační sklo plnilo své funkce, kombinují se různé typy plochých skel, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolačních skel, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.

Správný výběr okenního dvojskla ovlivňuje:

Izolační dvojskla se zvýšenou tepelnou izolací

oregon

Izolační dvojskla se zvýšenou tepelnou izolací jsou vysoce hodnotné izolační dvojskla nové generace, které splňují vysoké nároky kladené na tepelný prostup. Úniky tepla okny představují u většiny objektů největší část z celkového úniku energie. Míra ztráty tepla, tedy tepelné propustnosti materiálu, vyjadřuje koeficient tepelné propustnosti U. Čím menší je jeho hodnota, tím lepší je tepelná izolace. Dříve používaná izolační skla dosahovala hodnot U 2,7 W/m2K, dnešní standard se pohybuje v rozmezí hodnot 0,7 až 1,1 W/m2K. Tato hodnota se již blíží hodnotě,tepelně izolačních vlastností kterou splňuje 30 cm silná zeď.

Nízkých hodnot součinitele U je dosahováno používáním skel, jejichž povrch je obohacen o několik vrstev oxidů vzácných kovů. Vrstva zapřičiňují odraz tepelného slunečního záření zpět do interiéru. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor dvojskla plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí – argonem nebo kryptonem.

Další výhody:

Izolační dvojskla se zvýšenou tepelnou izolací s použitím skla Low E 1.0

Skla Low E 1.0 jsou v rámci běžných dvojskel zatím nejvýkonnější izolační systém. Využívá novinky na trhu izolačních skel – skla Silverstar Neutral 1.0 s deklarovanou emisivitou 0,02. Toto ploché sklo je při své výrobě dvakrát pokovované, na rozdíl od skla Silverstar neutral 1.1 využívaného ve sklech Interm Plus. Sklo je barevně neutrální (bezbarvé).

Výsledkem je ve dvojskle v kombinaci se sklem float dosažený koeficient prostupu tepla U = 1,0 W/m²K dle DIN 526 19 při plnění meziskelního prostoru argonem, při plnění kryptonem dokonce 0,9 W/m²K.

Lze jej požít pro náročné aplikace. Sklo má zároveň o 8 % nižší solární faktor než Interm Plus, tedy 55 %. To znamená, že propustí do interiéru 55 % slunečního záření z celkového množství dopadajícího na sklo, přičemž propustnost pro viditelné světlo se zhoršuje jen o cca 7 %, na 72 % z celkového množství dopadajícího na venkovní stranu zasklení. Toto zhoršení uživatel prostým okem téměř nerozezná.

V případě volby tohoto zasklení doporučujeme použití „teplých“ distančních rámečků swissspacer, které zlepšují parametr prostupu tepla v okrajových částech skla a zvyšují teplotu vnitřní strany dvojskla oproti dvojsklům s hliníkovými rámečky a tím jsou odolnější proti kondenzačnímu rosení skel.

Bezpečnostní skla

Bezpečnostním sklem rozumíme sklo zajišťující pasivní nebo aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost znamená ochranu člověka před zraněním způsobeným vlastním sklem, aktivní bezpečnost je schopnost skla ochránit člověka nebo jeho majetek před napadením, resp. poškozením, případně krádeží.

vlastnosti bezpečnostních skel

Sklo tvrzené – ESG, RESTEX
Tvrzené sklo je sklo, které má díky svému tepelnému zpracování vysokou odolnost proti prasknutí. Pokud by k prasknutí přece jen došlo, rozpadne se sklo na malé tupé úlomky, které nezpůsobují zranění. Vhodné pro použití do sportovních hal, škol, celoskleněných dveří nebo prosklených stěn.

Sklo laminátové – VSG, CONNEX
Laminované sklo se vyrábí plošným spojením několika tabulí čirého skla s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyralové fólie, která se vyznačuje vysokou pevností, adhezí a elasticitou. Dojde-li u těchto skel k rozbití, ulpí střepy na fólii, čímž se sníží nebo zcela vyloučí riziko zranění osob.

Další vlastnosti:

Vhodné pro použití v případech zvýšeného nebezpečí rozbití skla s možností úrazu, pro zasklení otvorů budov v případech, kdy je třeba chránit majetek před vloupáním, konstrukcí rastrových plášťů budov, interiérových stěn, přepážek s požadavkem pasivní bezpečnosti.

Vzrůstajícím problémem zejména v městských aglomeracích a v blízkosti dopravních koridorů se stává stále vyšší zatížení lidského organismu hlukem. Tento tzv. hlukový smog je společně se znečištěním vzduchu hlavním faktorem, který ovlivňuje kvalitu životního prostředí, a proto je ochrana před nadměrným hlukem stále častější téma. Účinnou obranu proti hluku jak komerčních, tak i bytových budov představuje speciálně konstruované izolační sklo pro zvukovou izolaci.

Spektrum hluku se skládá z širokého rozsahu frekvencí, které mají různou intenzitu v závislosti na zdroji hluku. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu zvukové neprůzvučnosti Rw v jednotkách dB a určují izolační schopnost proti šířícímu se zvuku. Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku v místnosti na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení zvukové neprůzvučnosti i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 5 dB vnímá člověk jako snížení o celou čtvrtinu.

Zvukově izolační dvojskla INTERM ACOUSTIC dosahují špičkových parametrů za použití následujících prostředků:

Ornamentní skla

Ornamentní sklo je ploché sklo jednostranně, popř. oboustranně vzorované, oba typy mohou být v provedení čirém, bronzovém, některé typy i v matovaném. Ornamentní izolační sklo je sestaveno z tabule litého válcovaného skla, jehož jedna strana je opatřena vzorem. Jako další tabule ve složení izolačního skla může být použito kterékoliv ploché sklo. Níže vyobrazené vzorky skel jsou pouze informativní a nejčastěji používané. Kromě těchto vzorků dodáváme veškeré druhy skel, včetně vitráží či pískovaných vzorů.

galaxi konfeta krizet čirý nordic kůra bronz
kůra čirá grepi čiré delta bronz delta čirá maltovaná činčila bronz
alt deutsch čirý cathedral gross flutes čirý grossfield master linea
spotlite pave silvit bronz madera

Distanční meziskelní rámeček

výhody:

Meziskelní mřížka

Zadejte nezávaznou poptávku

Další prodávaný sortiment